අපි මොක්කුද?

2018-02-18
මැති ඇමතිවරු ගණනාවකට, ඒ කියන්නෙ අමාත්‍යංශ 22 ක වාහන 32 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා 117 කෝටි 55 ලක්ෂයක් වැයකිරීමට ආණ්ඩුව ගන්නා තීරණයට අපි හැමෝම බෙදීමකින් තොරව එක හෙළා විරුද්ධ වෙන්න ඕනෙ! රුපියල් බිලියන ගණනින් අය වැය පරතරය වැඩිවෙන මේ රටේ, දෙස් විදෙස් ණය බිලියන කන්දරාවකට යටවෙලා තියෙන මේ රටේ, වගාකරගත්ත අස්වැන්න කලට වෙලාවට විකුණගන්න බැරුව හුල්ලන මිනිස්සු ඉන්න මේ රටේ, කොටින්ම දුප්පත්කම එන්න එන්න වැඩිවෙන මේ රටේ…මේ ජනතා නියෝජිතයන් යැයි කියා ගන්නා කීප දෙනෙකුගෙ fun එක වෙනුවෙන් මෙහෙම කෝටි ගණනක මහා මුදල් කන්දරාවක් නාස්ති කරන්න ඉඩ දෙන්න කොහොමටවත් බැහැ!

ඒ අස්සෙ ගයන්තලා – රාජිතලා..මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ල චන්ඩි වගෙ මේ මහා ආර්ථික අපරාධය හිනා වෙවී සාධාරණීකරණය කරන කැත!

තමන් රජෙක් නෙවෙයි ජනතා සේවකක් යැයි කියාගන්න ජනාධිපතිවරයාට දැන් කියන්න තියෙන්නෙ මොකද්ද?
ඇත්තටම මේ දේවල් දිහා ඔහේ බලාගෙන ඉන්න අපි මොක්කුද?
CHAPA
June 8, 2016