ඉතිං වරෙල්ලා…අපිත් සමරමු 71!

2018-02-18
එක්සත් ජාතීන් ( UN ) කියල සංවිධාන නාමයක් තිබුණට, ඇත්තටම ඒ පිටුපස තියෙන්නෙ ඇමරිකානු දේශපාලනය. ඍජුව – වක්‍රව, ප්‍රසිද්ධියෙ – අප්‍රසිද්ධියෙ… හැම විදිහකටම තියෙන්නෙ ඇමරිකානු දේශපාලනය. මේ 71 වැනි සැමරුමේ තේමා පාඨය ‘එක් ජාතියක්’ කියන එක ලු! බම්බුව! හැබැයි එක අතකට ඒක ඇත්තනෙ; ඇමරිකානු ජාතිය!

1945 වෙනකොට, ඉතා සුක්ෂම විදිහට ලෝක පාලන බලය අතට ගන්න ඇමරිකාව, ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්, ජාත්‍යන්තර නීතිය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, යහ පාලනය, මානව හිමිකම් සහ මනුෂ්‍ය නිදහස පිළිබඳ අනේක විධ කතා කියමින් නූතන ත්‍රස්තවාදී දේශපාලන මෙහෙයුමක් දියත් කරල. ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය, ලෝක කම්කරු සංවිධානය, අර සංවිධානය – මේ සංවිධානය හරහා මුළු ලෝකය ම ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නෙ. ඒ සමගම බහු ජාතික සමාගම් ජාලයක් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන බල ඇණියක්!
නූතන ධනේෂ්වරයෙ ඊනියා ජාත්‍යන්තරය!

ඒ මදිවට සමාජවාදය ත් උන්ගෙ, කම්කරු සටන්, වෘත්තීය අරගල…ඒවත් උන්ගෙ!
ලංකාවෙ අපි ත් ඔය ඊනියා ජාත්‍යන්තරයෙ අහිංසක – මෝඩ – උද්දච්ච ගොදුරක්!
ඉතිං වරෙල්ලා…අපිත් සමරමු 71!
CHAPA