කැකිල්ලේ නිවේදනයක්!

2018-02-19

හම්බන්තොට වරායේ දී, නාවුක හමුදාපතිවරයා මාධ්‍ය වාර්තාකරුවෙකුට පහර දීම සාධාරණ බව පෙන්වාදීමට, රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය රංග කලංසුරිය, ඉතා දුර්වල සහ පිළිකුල්සහගත මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ. ඔහුට අනුව, එම සිද්ධියට හේතුවී ඇත්තේ, අදාළ මාධ්‍ය වාර්තාකරුවා ”ගැටුම් වාර්තාකරණයේදී පිළිපැදිය යුතු අවම සදාචාරාත්මක පියවර” පැහැර හැරීම ලු!
මේ මොන විකාර කතාවක් ද?
නාවුක සෙබළුන්, මාධ්‍ය වාර්තාකරුවා ඉදිරියට එන ආකාරය, මාධ්‍යවර්තාකරුවා තම අනන්‍යතාව කියා කෑ ගසන ආකාරය, ඔහුට කුණුහරුප කියමින් ප්‍රචණ්ඩ ලෙස හැසිරෙන නාවුක හමුදා පතිවරයා අදාළ පහරදීම කරන ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව කැමරා දර්ශන මගින් තහවුරුව තිබියදීත්, කාගේ උවමනාවට හෝ මෙවැනි නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට අදාළ නිලධාරියා ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන මානසික මට්ටමකින්ද?
හොඳයි! අපි මේ නිලධාරියාගෙන් මෙහෙම අහමු! ”ගැටුම් වාර්තාකරණයේදී පිළිපැදිය යුතු අවම සදාචාරාත්මක පියවර” කුමක්ද? ඒ අතර අර නාවුක හමුදාපතිවරයාගේ ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම ‘නීත්‍යානුකුල’ බව ඔබ කියනවාද?
CHAPA
December 11, 2016