රටේ අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 1000 ටත් එහා ගණනක්. දශක කිහිපයක් තිස්සේ ලබාගෙන ඇති ණය කන්දරාව තවමත් හරියටම හෙළිදරවු වී නැහැ. ඒ ණය කොදේසි රටේ ආර්ථිකය දිගුකාලීන උගුලක හිරකරලා. තවමත් රටට නිසි ආර්ථික සැලැස්ම ක් නැහැ. එන්න එන්නම රටේ පැවැත්ම පරිහානියට පත් වෙනව. මේ අව් අස්සේ මන්ත්‍රී දිමනා රුපියල් ලක්ෂ 2 කින් වගෙ ඉහළ දාන්න ආණ්ඩුව සුදානම් වෙනව. මුලු රටම එකට එකතු වෙලා වැටිලා ඉන්න අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න විදියක් හොයනවා වෙනුවට මොකක්ද මේ කරන්න හදන අමන වැඩේ?! කොහොමවත් මේ වැඩෙට ඉඩ දෙන්න බැහැ!! ඊට එරෙහිව රටම එකතු වෙන්න ඕන!!! රුපියල් කෝටි ගණන් විනාශ කරන, පාලකයින්ගේ විදේශ ගමන් සහ අනෙක් රාජ්‍ය නැති නාස්ති කිරිම් වහාම නවත්තලා රට ස්ථාවර කරගන්න හැමෝම දායක වෙමු!  කෘෂි කර්මාන්තය ප්‍රමුඛ දේශිය ආර්ථික ය සංවර්ධනය කරමු ! ආනයනය – අපනයන තරගකාරී වෙළෙඳ පොළක් හදමු! ඒවා බැරි උණත් මන්ත්‍රී දීමනා වැඩි කරන්න හිතන්නවත් එපා!!!
CHAPA
March 14, 2016