මානව හිමිකම් කොමිසමට සහ පොලිස් කොමිසමට ලියමි!

2017 ජුනි 21 දා, SAITM ජාවාරමට එරෙහිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කළ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව කිසිදු පියවරක් නොගන්නා පසුබිමක සහ ආණ්ඩුව, එකී ජාවාරම් කරුවන් ආරක්ෂාකරන පසුබිමක, ඊට එරෙහිව විරෝධතා දක්වමින් අදාළ අමාත්‍යවරයා මුණගැසීමට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඇතුළු වුණු විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට, STF ප්‍රමුඛ විශේෂ පොලිස් බල ඇණියක් ම්ලේච්ඡ අකාරයෙන් පහර දෙන ආකාරය මේ වනවිටත් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජ ගත වි අවසන්.
( මේ සමඟ ඕබෙ අවධානයට යොමු කරන්නේ, එදින හිරු නාලිකාව ඉදිරිපත් කළ අදාළ ප්‍රවෘත්තියේ උපුටා දැක්වීමකි ).
මේ පහරදීමට අදාළ රූප රාමු හොඳින් පරීක්ෂා කරන විට, එකී පොලිස් භටයන් චේතනාන්විතව, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට හානිකරන අරමුණෙන් පහර දෙන බවත්, විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගෙ හිස් එල්ලකරමින් දරුණු බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවත් සනාථ වේ. මේ මොහොතට සම්බන්ධ වී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් නිරායුධ බවත් ඔවුන්, කිසිවෙකුගේ ජීවිත හානිකිරීමට හෝ මහජන දේපොළ හානිකිරීම ට නොපැමිණි බවත්, සමස්ත සිදුවීම් මාලාව පරීක්ෂා කරන විට, පැහැදිලි වේ.
ඒ අනුව, එකී විරෝධතාකරුවන් ගේ මානව හිමිකම් ඉතා බරපතළ ලෙස උල්ලංඝනය වී තිබෙන බව අවිවාදිතය. මෙම ක්ෂණික ප්‍රහාරය ට අණදීමෙන්, අදාළ දේශපාලන බල අධිකාරිය සහ ඊට සහභාගිවීමෙන් සහ එකී අණ, තම සිතැඟි පරිදි පිළිපැදීමෙන්, අදාළ පාර්ශ්වයන්, බරපතළ අපරාධයක් සිදුකර තිබේ. විශේෂයෙන්ම, අදාළ ස්ථානයෙන් ඉවත් වෙමින් සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔවුන් පහරදෙන ආකාරය අනුකූල වන්නේ රටේ කුමන නීතියකට ද?
මැරයින් ලෙස ක්‍රියාකරන මේ පොලිස් භටයන් නිදහසේ සිටිද්දී, විවිධ චෝදනා නගමින් ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කුමන නීති ආධිපත්‍යයක් යටතේ ද?
මේ සම්බන්ධයෙන්, ඔබ ට පැමිණිළි ලැබුණත් නැතත් සමාජ යුක්තිය වෙනුවෙන් ඊට මැදිහත්වීම ට, මහජන මුදලින් නඩත්තු වන ඔබේ ආයතනවලට අනිවාර්ය වගකීමක් තිබේ!
මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග කවරේදැයි අපි විමසිල්ලෙන් බලා සිටිමු!
CHAPA
June 25, 2017
2017 ජුනි 21 දා, SAITM ජාවාරමට එරෙහිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කළ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව කිසිදු පියවරක් නොගන්නා පසුබිමක සහ ආණ්ඩුව, එකී ජාවාරම් කරුවන් ආරක්ෂාකරන පසුබිමක, ඊට එරෙහිව විරෝධතා දක්වමින් අදාළ අමාත්‍යවරයා මුණගැසීමට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඇතුළු වුණු විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට, STF ප්‍රමුඛ විශේෂ පොලිස් බල ඇණියක් ම්ලේච්ඡ අකාරයෙන් පහර දෙන ආකාරය මේ වනවිටත් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ සමාජ ගත වි අවසන්.
( මේ සමඟ ඕබෙ අවධානයට යොමු කරන්නේ, එදින හිරු නාලිකාව ඉදිරිපත් කළ අදාළ ප්‍රවෘත්තියේ උපුටා දැක්වීමකි ).
මේ පහරදීමට අදාළ රූප රාමු හොඳින් පරීක්ෂා කරන විට, එකී පොලිස් භටයන් චේතනාන්විතව, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට හානිකරන අරමුණෙන් පහර දෙන බවත්, විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගෙ හිස් එල්ලකරමින් දරුණු බැටන් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවත් සනාථ වේ. මේ මොහොතට සම්බන්ධ වී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් නිරායුධ බවත් ඔවුන්, කිසිවෙකුගේ ජීවිත හානිකිරීමට හෝ මහජන දේපොළ හානිකිරීම ට නොපැමිණි බවත්, සමස්ත සිදුවීම් මාලාව පරීක්ෂා කරන විට, පැහැදිලි වේ.
ඒ අනුව, එකී විරෝධතාකරුවන් ගේ මානව හිමිකම් ඉතා බරපතළ ලෙස උල්ලංඝනය වී තිබෙන බව අවිවාදිතය. මෙම ක්ෂණික ප්‍රහාරය ට අණදීමෙන්, අදාළ දේශපාලන බල අධිකාරිය සහ ඊට සහභාගිවීමෙන් සහ එකී අණ, තම සිතැඟි පරිදි පිළිපැදීමෙන්, අදාළ පාර්ශ්වයන්, බරපතළ අපරාධයක් සිදුකර තිබේ. විශේෂයෙන්ම, අදාළ ස්ථානයෙන් ඉවත් වෙමින් සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔවුන් පහරදෙන ආකාරය අනුකූල වන්නේ රටේ කුමන නීතියකට ද?
මැරයින් ලෙස ක්‍රියාකරන මේ පොලිස් භටයන් නිදහසේ සිටිද්දී, විවිධ චෝදනා නගමින් ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කුමන නීති ආධිපත්‍යයක් යටතේ ද?
මේ සම්බන්ධයෙන්, ඔබ ට පැමිණිළි ලැබුණත් නැතත් සමාජ යුක්තිය වෙනුවෙන් ඊට මැදිහත්වීම ට, මහජන මුදලින් නඩත්තු වන ඔබේ ආයතනවලට අනිවාර්ය වගකීමක් තිබේ!
මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග කවරේදැයි අපි විමසිල්ලෙන් බලා සිටිමු!
CHAPA
June 25, 2017