මාර කතා!

සමහරු කියනවා fb posts දදා ඉන්නෙ පාරට බහිමුකෝ! කියලා. තවත් අය, මම දැනටමත් යම් යම් සම්බන්ධතා පවත්වන, ජනප්‍රිය මාධ්‍ය ආයතන වලට බනිනවා, ඒවාට යන්නෙ මොකද? අහනවා.
මාර කතා!
2001 දි ‘රාවය’ පත්තරෙනුත් අයින් වෙලා, ඒ වන විට ආ ගිය ජනප්‍රිය මාධ්‍ය ආයතනත් අත් හැරලා ‘නිදහස්’ මාධ්‍ය දේශපාලන පෙරමුණක් ගොඩ නගන්න, මම පාරට බැස්සනෙ. ඊට පස්සෙ වීදි දිගේ, නගර අහුමුළුවල, ගම් පුරා, ඔය එහෙ මෙහෙ ඇවිදිමින් ‘මිනිස්සු’ බලගන්වන්න පටන් ගත්තනෙ.
”දැන් රාවයෙ නැතිලු නේද? වෙන රස්සාවක් කරනවද?”
”පත්තර විකුණලා ජීවත් වෙන්න අමාරු ඇති නේද?”
”ඇයි දැන් tv වැඩසටහන් වලට එහෙම කතා කරන්නෙ නැද්ද?”
”පත්තරේ රුපියල් විස්සක් නේද? මේක ඉතිං නොමිලෙ දෙන්න බැරිද?”
”මේක NGO එකක්ද?”
ඔන්න එතකොට අහන ඒවා!
2001 – 2011, අවුරුදු 10 ක් ම වගෙ ඔය ”මාර කතා!” අහපු නිසා, දැනට මෙහෙම හොඳයි!
මාර කතා! තමයි…
CHAPA