රාජ්‍ය නායකයා මෛත්‍රී ද රනිල් ද?

Channel 4 – ….President said last week there will be no international involvement in this investigation..
Prime Minister Ranil – ….we are standing by our commitment on the Geneva Resolution…
අගමැති රනිල් Channel 4 නාලිකාවට කියයි. ඒ අනුව පශ්චාත් යුද අපරාධ හෝ මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් සිදුවීමට නියමිත ඊනියා ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමට ලංකාව එකඟ බව අගමැතිවරයා තහවුරු කරයි. එහෙමනම් ජනාධිපති මෛත්‍රී සිංහල භාෂාවෙන් BBC ට කරන ප්‍රකාශය බොරුවක්ද?
ඉංග්‍රීසියෙන් ‘ඔවුන්’ ටත් සිංහලෙන් ‘අප’ ටත්
මේ කියන පරස්පර විරෝධී කතා යට තිබෙන අරමුණ කුමක්ද?
මේ, දෙතුන්ගොල්ලම එකතුවෙලා කරන නාට්‍යයක් බව ඉතා පැහැදිලියි!
මේ වටපිටාව තුළ ලංකාවේ දේශපාලන ඉරණම කුමක් විය හැකිද?
බරපතල ම ප්‍රශ්නය රාජ්‍ය නායකයා මෛත්‍රී ද රනිල් ද?
CHAPA
February 1, 2016