රැළි ඉවරයි!

2018-02-15
රනිල්ගෙ රැළිය ඉවරයි, මහින්දගෙ රැළියත් ඉවරයි. ඇත්තටම රට මුහුණ දෙමින් තියෙන සැබැ අර්බුදය මේ රැළි හරහා ප්‍රකාශයට පත් වෙනවද? මෛත්‍රී – රනිල් ආණ්ඩුව කියන්නෙ අපිට වැඩ කරගෙන යන්න දිපල්ලා! කියලා. මහින්ද ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම කියන්නෙ, උඹලට කරන්න බෑ – ආණ්ඩුව අපිට දීපල්ලා! කියලා. රට මේ වන විට ගෝලීය වෙළෙඳ පොළ ඇතුළේ මහා ණය බරකුත් එක්ක හිර වෙලා!!

රටේ ආර්ථිකය හසුරුවන්නේ බහුජාතික සමගම් පොකුරක්. එහි දේශපාලනය මෙහෙයවන්නේ UN සමග ඇමෙරිකානු ව්‍යාපෘති. චීන – ඉන්දියානුකලාපීය මෙහෙයුම් තව පැත්තක. 70 දශකයෙ සිට, රට පියවරෙන් පියවර අගාධයට! පාර්ලිමේන්තුව තුළ, ඉන් පිටත මේ ගැන විධිමත් සංවාදයක් නැහැ. ඉතින් මේ රැළි නැගෙන අතරේ අර විනාශය තව තවත් වේගවත් වෙනව. අපි රටක් හැටියට කොහොම ත් පරදිනව. එහෙමනං…
CHAPA