ආගම් සමග ගෝලීය මෙහෙයුම්

මානව ශිෂ්ටාචාරයෙ මුල් අවධින් වලදි තමන්ට නොවැටහෙන දේ පරාරෝපනය වෙලා විවිධ විශ්වාස සහ ඇදහිලි ඇති වෙනව. ඒ මූලයන් හරහා තමයි ආගම් බිහි වෙන්නෙ.(බුදුදහම ආගමක් නෙවෙයි! ) මේ ආගම් ආරම්භ වෙන්නෙ සහ විකාශය වෙන්නෙ දේශපාලන කලාප ඇතුළෙ. ඒ ආගම් වල සමහර කෑලි අන්තවාදී තැන්වලට ම යනව. මේ වෙන කොට – මේ බොහෝ ආගම් ගෝලීය වෙළද පොළේ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන හැටියට ක්‍රියා කරනව.

Pope අණසක යට තියෙන වතිකානුව, සම්මත ලෝක බලය අල්ලගෙන. රුසියානු බලය පිටුපස ඉන්නෙ Orthodox කදවුර.

ඉස්ලාම් කදවුර තවත් පැත්තක. මේ හැම තැනකම තියෙන්නෙ වෙළෙඳ අරමුණු. ප්‍රශ්නය තියෙන්නෙ ඔවුන් ලංකාව වගෙ අවතැන් වෙච්ච රටවල් නටවනව.

මේ වෙනකොට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල ‘පාප් වහන්සෙ’ බලන්න ගිහින්. මහින්ද දක්වා වු අනෙක් හුගක් නායකයොත් වතිකානුවට හිස නමාගෙන හිටිය. UN සහ ඇමෙරිකානු දේශපාලනය කෙළින්ම මෙතැනට සම්බන්යි.

ලංකාව ලෝක වෙළෙඳ පොළ ට කොන්දේසි විරහිතව කීකරු වෙන හැටි තමයි මේ

මේ පාර දිගෙ ගියොත් අපි රටක් හැටියට නැති වෙලාම යනව. හැබැයි මේ යොජනාව ආගම පිළිබඳ හැගිමෙන්, තම විශ්වාසය ට අභියෝග කිරිමක් හැටියට ගන්න එපා!
මේ, දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්!!

CHAPA