නැතුවම බැරි මිනිස්සු!

රාජිත දිසානායකගෙ ‘නැතුව බැරි මිනිහෙක්’ වේදිකා කෘතිය හොඳ දේශපාලන සංවාදයක්!
යුද්ධය, යුද්ධය අවසාන වීම සහ ඒ අතර දේශපාලනය තුළ ‘මිනිස්සුන්ගෙ දේශපාලන භාවිතය’ රාජිත හරි අපූරුවට වේදිකාගත කරනවා.
එක පැත්තකින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විදිහට අප හඳුන්වන දේශපාලන විධි ක්‍රමය, ඒ තුළ තොරොම්බල් කෙරෙන ජාති ආගම් සහ තවත් වාද! පිළිබඳ පැහැදිලි ඉඟි වේදිකාවට අරගෙන එන්න රාජිත සහ ඔහුගෙ රංගන ශිල්පීන් සමත් වෙනවා. ඒ සියල්ල තුළ මානව සම්බන්ධතා පිළිබඳ සියුම් කියවීමකට යන්නත් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා. මිනිස් නිදහස ගැනත් සංකීර්ණ සංවාදයක් එතැනදි ම මතු වෙනවා. 
‘නැතුව බැරි මිනිහෙක්’ වේදිකා ප්‍රකාශනය ට සම්බන්ධ වන හැම ශිල්පියෙක් සහ ශිල්පිනියක් ම ඉතාම දක්ෂයි. ඇයි අපට මේ වේදිකාව, පොදු ජන සමාජය බලගන්වන්න පුළුල්ව යොදාගන්න බැරි? අපේ මේ ශිල්පීන් කොයිතරම් දක්‍ෂ ද! ඔවුන් හැඩ ගන්වන වේදිකාව කොයි තරම් කලාත්මක ද?ප්‍රබල ද? 
දකුණු කොරියානු, ඉන්දියානු, තවත් දෙස් විදෙස් මෝඩ සහ ප්‍රාථමික නිර්මාණ (?) වලින් වේගයෙන් ඔද්දල් වන ලාංකේය ජන සමාජය, එයින් මුදවාගෙන ඉස්සරහට තල්ලු කරන දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක කොටසක් විදිහට, රජිතලාගෙ මේ වේදිකාව අතිශය වැදගත්!
ඔව්! රාජිත, ඔබත් ඔබේ වේදිකා සගයනුත් මේ මොහොතෙ, නැතුවම බැරි මිනිස්සු තමයි! 
CHAPA