රටේ කේන්දර බලන්න නං එපා!

ජ්‍යෝතිෂය කියන්නෙ යම් විද්‍යාත්මක ( පර්යේෂණ කළ යුතු! ) පදනමක් තියෙන එක විෂය පද්ධතියක්. මේ, ඒ ගැන නෙවෙයි.
දේශපාලනය ගැන!
දේශපාලනය කියන්නෙ, මිනිස්සු – අපි, දියුණු සංවාදයක් තුළ ගොඩනගන්න නියමිත ලෝකය. ඒ ලෝකය ට යන පාර. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිගන්නවා නං, ධනවාදය සමඟ කොහොමද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගළපා ගන්නෙ කියන සංවාදය ආරම්භ කරන්න ඕනෙ, මේ දැන්, මේ මොහොතෙම.
අපේ දේශපාලනඥයන්ට මේ විද්‍යාව නොතේරෙන නිසා තමයි තමන්ගෙ සහ රටේ කේන්දර බලන්න පටන ගන්නෙ. හොඳම සහ ආසන්නතම උදාහරණය තමයි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ. ඔහු අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙක් වෙලත් අර සුමනදාසට අහුවෙන විදිහ බලන්න! ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා ගැනත් ඔය විදිහෙ කතා සෑහෙන්න තියෙනවා. පොදුවෙ අපේ දේශපාලන නියෝජිතයො ඉන්නෙ දේශපාලන විද්‍යාව සමඟ නෙවෙයි, ජ්‍යොතිෂයත් සම්බන්ධකර ගන්න මිත්‍යාවන් එක්ක. ඒ මිත්‍යාදෘෂ්ටීන් කෙළින්ම ජනතා පැවැත්මට බලපානවා.
2020 මැතිවරණයට දැන් මේ කේන්දර කට්ටිය සුදානම් වෙනවා. ඔවුන්ගෙ තැරැව් කාරයො වෙනම, ජනමාධ්‍ය ආයතන අනිත් පැත්තෙන්. අපි දැන්වත් මේ මෝඩ වැඩ අත් හැරලා දේශපාලනය කරමු ද?
CHAPA